Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội

EVN là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Đưa điện đến mọi miền đất nước

Đưa điện về nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước

ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KT-XH

EVN là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Hơn 10 vạn CBCNV toàn Tập đoàn đã và đang miệt mài lao động để nỗ lực đảm bảo điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy...

ĐƯA ĐIỆN ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

Đưa điện về nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

EVN luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau

Đăng nhập hệ thống